This is an example of a HTML caption with a link.

 

مهندسی معکوس:

 

تهيه  شناسنامه فنی  قطعات یدکی با  کارگیری از  روشها و  دستگاههای  Hi-Tech

 اسكن ،تهيه مدل و نقشه ازقطعات پيچيده و دقيق با دستگاه ديجيتايزر اپتيك (ATOS)

 

                                 دانلود نمونه شناسنامه فنی

 
 

 آنالیز ابعادی که مشتمل بر مراحلی چون اندازه گیری ابعادی، آنالیز تلرانسهای هندسی و وضعی و آنالیز حساسیت است

 بهبود محصول و آنالیز ارزش جهت اصلاح برخی از حوزه های پرهزینه مثل عیوب طراحی، طراحی اضافی، محدودیتهای بیش از حد تلرانس ها و ...